Näitlejaõppest Liepājas ja Liepāja teatri(te) jaoks.

Hannes Korjus

Liepāja teatri VIII stuudios näitlejakoolituse saanud tudengid õppisid Liepāja ülikoolis (2017-2021). Vasakult esimene: teatrijuht Herberts Laukšteins, kes ise vastava õppekava koostas.

2018. aastal ilmus lugu Liepāja teatrile uute näitlejate koolitamisest: „Arvamus näitlejast ja näitleja arvamus“ (Õpetajate Leht, 28.09.2018). Lätis on kõrgharidusega näitlejaid koolitatud just Riias – nõukogude ajal esialgu Läti NSV Teatriinstituudis (1948–1951), seejärel Läti NSV Riikliku Konservatooriumi teatriteaduskonnas. Taasiseseisvumisel läks kõrgharidusega näitlejate koolitamine üle Läti Kultuuriakadeemiasse. 2005. aastal otsustas Liepāja teater Liepāja linnavalitsuse toetusel, et noori näitlejaid enam Riias, st Läti Kultuuriakadeemias, ei koolitata, alma mater’iks valiti hoopiski Klaipeda Ülikool. Liepāja teatri juht Herberts Laukšteins deklareeris: „Liepāja teatrile tuleb uusi näitlejaid koolitada Liepājas või välismaal, aga mitte mingil juhul Riias.“ Herbert Laukšteins on põhjendanud, miks ta sõdib kõigest väest vastu, kui kõne all on Liepāja teatri uute näitlejate koolitamine Riias: „Läti elu on räigelt Riia poole kaldu. Maakohtadest ja väikelinnadest pärit noored suunduvad Riiga ning teevad kõik, et seal juurduda. Neil pole Riiast lahkumiseks mingit motivatsiooni. Liepāja teatri Klaipeda kursuse lõpetanud 16 näitlejast 15 on jäänud Liepāja teatrisse püsima, Liepājast on saanud nende kodulinn – siin on loodud pered, rajatud kodud.” Viimane lause on kuhjaga täide läinud – Klaipeda kursuse lõpetanud näitlejatel on juba sündinud 21 last.

Kui Klaipeda kursuse teatrisse tulekust oli möödunud justament 10 aastat, oli Liepāja teatri juhi Herberts Laukšteinsi sõnutsi viimane aeg uute näitlejate väljakoolitamiseks, mis toimus nüüd Liepāja Ülikoolis.

Liepāja Ülikoolis Liepāja teatri 8. stuudios näitekunsti õppinutest said üheksast lõpetanust Liepāja teatri koosseisulised näitlejad, ühest Liepāja Nukuteatri näitleja. Lisaks sai Liepāja teatri 8. stuudio pedagoog Dmitri Petrenko, kes neli aastat Liepāja tulevasi näitlejaid koolitas, Liepāja teatri koosseisuliseks režissööriks (2023. aasta augustikuus teavitati, et Dmitri Petrenko valiti Vene Teatri loominguliseks juhiks).

Nn. Liepāja teatri Klaipeda kursus õppis Klaipeda Ülikoolis 2007-2011. On tähelepanuväärne, et 2020. aastal ilmus Klaipeda kursusest oma raamat – “Meie Klaipeda kursus”, autoriks kunagine Liepāja teatri peanäitejuht Andrejs Migla (1940-2021), kes ka ise Liepājas Liepāja teatri jaoks näitlejaid välja koolitas. A. Migla oli Liepāja teatri peanäitejuht 1968-1974, 1971. aastal said näitlejakoolituse Liepāja teatri baasil nn. Liepāja teatri 1. stuudio tudengid. Andrejs Migla oli veendunud, et kui poleks olnud esimest stuudiot, poleks olnud ka järgmisi.   2006. aasta aprillikuus tulid Liepāja teatrisse esimeseks konsultatsiooniks ca 60 noort, peaasjalikult Liepājast ja lähimatest linnadest. Näitlejakoolituse lõpetasid Klaipeda ülikoolis 8 noormeest ja 8 neidu. Teoreetilised ained olid vene ja inglise keeles, lavalise liikumise tundides oli õppekeeleks vene keel, näitlejameisterlikkuse tunnid aga läti keeles, kuna kursuse juhendaja, leedulasest Vytautas Anužis valdab läti keelt ning Velta Žigure-Anužiene on ise lätlanna. Mõlemad on lõpetanud Moskvas B. Štšukini nimelise Kõrgema Teatrikooli. Klaipeda kursuse lõpetanute tööga Liepāja teatris on kaasnenud ka teatrifestivalidele jõudmine. On käidud Viinis toimuval rahvusvahelisel teatrifestivalil Wiener Festwochen (Viini pidunädalad), Torunis jne. Kolm Klaipeda ülikoolis näitlejakoolituse saanut ja Liepāja teatris näitlejana tööleasunut on jõudnud pedagoogilisele tööle, üks neist küll Liepājast juba lahkunud (Madara Melne-Tomsone Klaipeda-kursuselt töötab kõne-ja häälepedagoogina Riias, ta läbis magistriõppe Läti Kultuuriakadeemias). Nüüd Liepāja Nukuteatris näitlejana töötav Ilze Jura õpetab Liepāja Ülikoolis tulevasi pedagooge, Mārtiņš Kalita oli õppejõuks Liepāja Ülikoolis näitlejakoolituse saanud Liepāja teatri 8. stuudio tudengitele. Pedagoogitöö tähendas ka magistriõppe läbimist: Ilze Jura pälvis magistrikraadi Liepāja Ülikoolis, magistritöö teema oli „Keskkooliõpilaste loominguliste oskuste arendamine näitlejakunsti võtetega“, Mārtiņš Kalita sai magistrikraadi Läti Kultuuriakadeemiast, läbides režissööri magistriõppe, tema magistritööks sai ÉricEmmanuel Schmitti näidendi „Salapärased variatsioonid“ lavastamine Liepājas. Mārtiņš Kalita oli ka Liepāja teatri 8. stuudio diplomilavastuse „Diagnoos – noorus“ (Ferdinand Bruckneri näidendi Nooruse valud/Krankheit der Jugend/1929 aineil) lavastanud Māra Ķimele assistent.

Ilze Jura Teatritaskule: Õpetan lavakunsti Liepāja Ülikooli alushariduse ja põhihariduse pedagoogidele. Jagan teadmisi/oskusi, mida sain Klaipeda Ülikoolis õppides oma pedagoogidelt Vytautas Anužiselt ja Velta Žigure-Anužienelt, samuti Liepāja teatris lavastanud režissööridelt. Samuti jagan Liepāja Nukuteatris näitlejana töötades saadud teadmisi ja kogemusi. Peaasjalikult on tegu nukkude mitmekesist maailma ja nukutehnikat puudutavate teadmistega, alushariduse ja põhihariduse pedagoogidele peaksid ära kuluma teadmised lauanukkude, pabernukkude, objektiteatri jm. kohta. Suvalist eset võib elustada, pealekauba kulub sel puhul aine omandamiseks vähe materjali ning lastel on huvitav ja kütkestav õpetatavat ainet omandada, ning õpetajagi saab niiviisi õpetada kütkestavalt ja läbi rõõmsa tegevuse. Ma õpetan tudengitele hääletämbri muutmist, oskust rääkida lastele sobivas tempos, see kulub iseäranis siis ära, kui õpetatakse mõnda keerulisema sõnavaraga uut teemat. Lavakunstiõppe põhieesmärk on õpetada alushariduse ja põhihariduse pedagoogidele tehnikat, et lapsi hiljem õpetades võiksid lapsed lausutud sõnu kergesti haarata. Õpetan ka kehažestide ja miimika kasutamist, et õpetaja ei oleks laste ees mingi liigutuste ja paljusõnalisuse kaootiline pundar. Õpetan isetehtud maskidega mängimist, kehaliigutuste ilmekamaks muutmist. Mu tudengite seas on selliseid, kes tunnevad end kõige paremini nukkude ja maskide varjus, on selliseid, kes riietuvad mingi teema õpetamiseks meelsasti kurja kuninganna keepi “Lumivalgekesest ja seitsmest pöialpoisist” ning lähevad vapralt laste ette. Õpetan loomade, erinevate kutsealade esindajate, erinevas vanuses inimeste, erinevate kõneviiside jälgimist/matkimist. Ma panen nad aduma, et pedagoog on suur näitleja. Tudengitel pole mugavustsoonist kerge väljuda, aga need, kes seda ometi on teinud, olemaks auditooriumi ees vabad, julged, loovad, on lõppude lõpuks tehtuga väga rahul. Mõnikord on tudengitel niivõrd kolossaalsed ideed, et ma ei pea vastu ja küsin, “kas võiksin seda ideed kasutada lavastuses, mida ma praegu ette valmistan”. Liepāja Nukuteatris on esmaspäev vaba päev, siis õpetangi Liepāja Ülikoolis loengutel. Käin ka koolides õpetamas, teen seda tavaliselt hommikuti, et jõuda teatrisse õigeks ajaks proovi (need algavad kell 11:00).

Pēteris Lapiņš ja Ilze Jura Liepāja Nukuteatri lavastuses “Öku otsib kodu” (režissöör Ģirts Šolis).

Mārtiņš Kalita sõnutsi tugineb Stanislavski süsteem lugudel, sest teistviisi poleks Stanislavski suutnud omi mõtteid ja mõisteid defineerida. Nagu Piibliski, mis ei defineeri head ega kurja, vaid räägib lugusid. Ning Mārtiņš Kalitalgi kogunevad oma lood, moodustub “oma süsteem”, mida näitlejakoolituseks kasutada.

Mārtiņš Kalita Liepāja teatri lavastuses “Shakespeare”(režissöör Elmārs Seņkovs)

Liepāja teatril on oma kahe näitlejakursusega ilmselt kuhjaga kogemust, mida jagada. Liepājas on lisaks Läti vanima teatri staatuses olevale Liepāja teatrile ka Liepāja Nukuteater, sestap pole Herberts Laukšteinsi sõnutsi sugugi välistatud, et ka Liepāja Nukuteatri trupp saab millalgi täiendust nagu Liepāja teatergi – väljaspool Riiat koolitatud teatrinäitlejate näol. Ning Liepāja teatritest sirgub teatripedagoogegi – kas või ülalmainitud Mārtiņš Kalita, kes õpetas Liepāja Ülikoolis tulevastele näitlejatele lavalist liikumist. Mārtiņš Kalita kontol on peaosa Nikita Mihhalkovi filmis „Päikesepiste“/Sunstroke (2014), ta on mänginud Amazoni sarjas „Jack Ryan“. Liepāja Nukuteatri kunstilise juhi koha võttis vastu Läti Kultuuriakadeemias nukunäitlejana lõpetanud Liene Gāliņa. Ning on kohe tunda, et Liepāja teatri kogemus „vinge trupi“ koolitamisel on väga muljetavaldav. Ning on sarnased juurpõhimõtted, mida väärtustatakse: perekond ja kodu Liepājas, mõttekaaslastest koosnev trupp oma teatris Liepājas. Elada elu koos põlvkonnaga, kes elab su kõrval.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.