Ilmub Ülo Vooglaiu Isemõtleja käsiraamat

Järgmisel nädalal ilmub kauaoodatud raamat „Elanikust kodanikuks. Käsiraamat isemõtlejale”. Pikki aastaid Eesti avalikkust kõnetanud sotsioloog Ülo Vooglaiu kirjutatud uues käsiraamatus avatakse suur hulk iseseisva riigi ja rahva edu eeldusi. Raamat on hea abimees muuhulgas kõigile inimestele, kes soovivad Riigikogu valimistel vastutustundlikku otsust langetadaIlmuva raamatu kaante vahele on koondatud Ülo Vooglaiu käsitlus inimesest ja ühiskonnast. Teisalt peegeldab see ka autorit ennast, tema maailmavaadet, leppimatust rumaluse ja harimatusega. Tegemist on teosega, mille autor peab rahuldavaks vaid süsteemset inimesekeskset elukäsitlust. Käsiraamatu vormis on eri vaatenurkadest avatud, kuidas luua elamise ja edu eeldusi endale ja teistele, kuidas kujuneda elanikust kodanikuks, kes oskab asjatundlikult osaleda ühiskonna- ja kultuurielus.

Raamat algab inimesest ja inimese elust, seejärel leiavad käsitlust keskkond, ühiskond ja kultuur, siis suhtlemine, haridus, töö, juhtimine, tegevus- ja tunnetussüsteem jne. Lugejale võib olla üllatuseks, et käitumist reguleerib eeskätt moraal ja sotsiaalne kontroll ning kirjutatud seadused reguleerivad ühiskonnas vaid umbes kümnendikku. Oluline on seegi, et edu eeldusena on raamatus hoolikalt käsitatud koostööd, mitte konkurentsi – loomist, mitte lõhkumist.

Raamat on kirjutatud Eesti elanikele, kes tahavad iseseisvalt mõelda, olla iseseisva riigi vastutustundlikud kodanikud, hoides ja edendades oma riiki ja elu Eestis. Käsiraamatus on tehtud katse lahti seletada, et me kõik oleme üheaegselt nii ühiskonna liikmed kui ka kultuuri esindajad, et ühiskonnas ja kultuuris on primaarne mitte juhtimine, vaid iseregulatsioon, et muuta võib midagi vaid siis, kui on kindel, et hoidmist vääriv kahjustada ei saa.

Emeriitprofessor Ülo Vooglaid on tuntud ühiskonnategelane, kunagise Tartu ülikooli sotsioloogialabori teaduslik juhendaja, kes on aktiivselt osalenud taasiseseisvunud Eesti Vabariigi ülesehitamises. Pärast Riigikogus oldud aastaid on ta korraldanud lugematul hulgal loenguid ja seminare ning juhtinud artiklites ja kirjades tähelepanu ühiskonna edenemise eeldustele, aga ka valitsevaile ebakõladele, ohtudele ja puudujääkidele.

Raamatu väljaandja on sihtasutus Ülo Vooglaiu mõttepärand, mille asutajateks on Ülo Vooglaiu õpilased ja perekond. Uue käsiraamatu esimene esitlus toimub esmaspäeval 18. veebruaril kell 14 Tallinnas Kirjanike Majas Harju 1.

Lisainfo:
Sihtasutus Ülo Vooglaiu mõttepärand

Ülo Vooglaid

5666 0122

ylo@vooglaid.org

Lisan siia ramatu sisukorra:

SISUKORD

Tänusõnad

0. SISSEJUHATUSEKS

0.1. Autori taotlus

0.2. Raamatu ülesehitusest

0.3. Käsitluse põhialuseid

0.4. Lisamärkusi

1. peatükk: INIMENE

1.0. Üldist

1.1. Moraal

1.2. Inimene kui indiviid

1.3. Isiksus, ühiskonna liige ja kultuuri esindaja

1.4. Inimene kui subjekt

1.5. Rollid ja staatus

1.6. Inimene kui kodanik

1.7. Asjatundja

1.8. Rahvuslik eliit

2. peatükk: ELU

2.0. Üldist

2.1. Elu ja elualane ettevalmistus

2.2. Sotsialiseerumine

2.3. Identiteet

2.4. Tervis

2.5. Psüühilisest tasakaalust ja tunnetuslikust ebakõlast

2.6. Ühiskonna kihistumine ja stratifikatsiooniindeks

2.7. Funktsionaalne kirjaoskus

2.8. Elu ja haritud olek

2.9. Subjekt ja objekt

2.10. Sihi- ja eesmärgipärane tegevus

2.11. Süsteemsus

2.12. Põhiprotsess ja pealisülesanne

3. peatükk: KESKKOND

3.0. Üldist

3.1. Elukeskkond ühiskonna tähenduses

3.2. Situatsioon

3.3. Sotsiaalsed pinged

4. peatükk: ÜHISKOND

4.0. Üldist

4.1. Inimese mobiilsus

4.2. Inimese kaitse

4.3. Riik

4.4. Rahvas

4.5. Poliitika

5. peatükk: KULTUUR

5.0. Üldist

5.1. Tavad, kombed, traditsioonid

5.2. Kultuur ja kasvatus

5.3. Kultuur ja ühiskond

6. peatükk: SUHTLEMINE

6.0. Üldist

6.1. Suhtlemine ja suhtetoimed

6.2. Edasi- ja tagasiside

6.3. Keel

7. peatükk: TEGEVUSSÜSTEEM

7.0. Üldist

7.1. Tegevused

7.2. Regulatsioonitasandid

7.3. Asjatundja mudelid

7.4. Tegevuste modelleerimine

8. peatükk: TUNNETUSSÜSTEEM

8.0. Üldist

8.1. Tunnetusteed

8.2. Teaduslik tunnetus

8.3. Metodoloogia ja metoodika

9. peatükk: HARIDUS

9.0. Üldist

9.1. Õpe

9.2. Kodaniku haridus

9.3. Kompetentsus

9.4. Hariduspoliitikast

9.5. Valik kuldreegleid

10. peatükk: TÖÖ

10.0. Üldist

10.1. Töö kui nähtus ja protsess

10.2. Töö korraldamine

10.3. Tööalane ettevalmistus

10.4. Tööjõud

11. peatükk: JUHTIMINE

11.0. Üldist

11.1. Juhtimise subjekt ja objekt

11.2. Otsustamine

11.3. Innovaatiline protsess

11.4. Mõned otsingumeetodid

12. peatükk: KOOSTÖÖ

12.1. Koostöö eeldused

12.2. Konkurents või koostöö?

12.3. Koostöö tõkked

13. peatükk: MURED

13.0. Üldist

13.1. Vaesus

13.2. Sündivus

13.3. Hirm

13.4. Muutmine on võimalik!

LÕPETUSEKS JA EDASIMÕTLEMISEKS

Autorist

Register

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.