Vaba Lava kaebas Kultuuriministeeriumi kohtusse

Vaba Lava vaidlustas kohtus Kultuuriministeeriumi otsuse anda nende regionaalsele tähendusele viie palli süsteemis hinne kolm ning sellest lähtuvalt eraldada nii Tallinnas kui ka Narvas tegutsevale teatrile tegevustoetust 60% küsitud summast.

Kui teatan Vaba Lava juhtidele, et kavatsen sellest halduskohtu poole pöördumisest kirjutada, paluvad nad seda lugu alustada sellise sõnumiga: „Me ei läinud kohtusse mitte Eesti riigi vastu, vaid Eesti riigi ja ühiskonna eest ning rumaluse ja pealiskaudsuse vastu“.

Covidist häirimata aastatel teenis Vaba Lava üle poole eelarvest omatuluna ja küsis 2022. aastaks ministeeriumilt toetust 574 000 eurot. Ministeeriumi tegevustoetuste jagamise komisjon tegi pärast taotluse hindamist Vabale Lavale ettepaneku, et eraldab neile 344 400 eurot.

Vaba Lava ei olnud selle ettepanekuga ja komisjoni hinnanguga nõus ning esitas omapoolsed vastuväited. Kultuuriministeerium jäi komisjoni otsuse juurde ning minister kinnitas selle oma käskkirjaga.

Regionaalne tähtsus

Ministeerium selgitas, et tegevustoetuse taotlust hinnati kahe kriteeriumi alusel – taotleja loomingu rahvuskultuuriline tähendus ja regionaalne tähendus. Mõlemat hinnati viie palli süsteemis. Vaba Lava sai kummagi kriteeriumi täitmise eest kolm punkti. Koondhindeks sai Vaba Lava seega kuus punkti kümnest.

Vaba Lava vastutavad inimesed leiavad, et võrreldes teiste taotlejatega on neid koheldud ebaõiglaselt, rõhutades eestikeelse teatri nägemise ja tegemise suurt regionaalset tähtsust Narvas.

Vaba lava juht Märt Meos põhjendab rahuloematust ja kohtust abi otsimist: „Eelmisel aastal toimus Narvas rahvusvaheline Vabaduse teatrifestival. Lisaks etendustele Tallinnas ja Narvas mängisime Tartus, Sillamäel, Kuressaares, Jõhvis ja mujal. Seda on mitu korda rohkem kui mõnel teisel teatril, kelle regionaalset rolli hinnati kõrgemalt.”

Vaba Lava kaebuse Tallinna halduskohtule koostas Soraineni advokaadibüroo, nende advokaadid esindavad Vaba Lava ka kohtus. Kaebus ja selle põhjendus on 16 lehekülge pikk. Suur osa sellest on võrdlev analüüs teistele tegevustoetuse taotlejatele antud hinnangutega. Võrreldakse 19 väiketeatrit, kes taotluse esitasid. Vaba Lava regionaalne tähtsus oli 17 kohal ja toetuse saajatest eelviimasel kohal.

Kaebaja taotleb, et kohus tühistaks kultuuriministri tegevustoetusi puudutava käskkirja ja kohustaks Kultuuriministeeriumi uuesti läbi vaatama SA Vaba Lava 2022. aasta tegevustoetuse taotlust.

Ärimehed rahastavad

Küsisin Vaba Lava juhilt Märt Meoselt, kuidas on neil võimalik teatrit käigus hoida, kui ministeeriumi tegevustoetus seni nendeni jõudnud pole.

Meose sõnul on Vaba Lava eelmise aasta veebruarist pidanud Kultuuriministeeriumiga kirjavahetust ja alates sügisest ka kolm korda kohtunud. Mingit edasiliikumist Meos aga ei näe: „Need variandid, mis edasiminekuks välja valisime, nendega pole Kultuuriministeerium vahepeal kuhugi liikunud.” Meos peab silmas võimalusi, et Kultuuriministeerium ja Vaba Lava loovad uue sihtasutuse või Vaba Lava jätkab senisel kujul ja Kultuuriministeerium leiab vajamineva rahastuse.

Meose sõnul on neil hetkel vaid Kultuuriministeeriumi ettepanek, kus toetus on 40% väiksem, kui oli näiteks aastal 2019.

„Meile jääb mulje, et Kultuuriministeeriumi ei huvita, et eestikeelne teater ja kultuur oleks Narvas igapäevaselt kättesaadav,“ nentis Meos. „Vastupidiselt mõnele ärimehele, kes on meile appi tulnud ja aitavad meil Narva Teatrikeskust avatuna hoida ning on lubanud seda teha, kuni kohtuvaidlus lõpeb.”.

Ilmus Maalehe veebis.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.